Kestävää tuottavuutta - terveemmät lehmät ja kannattavampi maitotila

Kestävää tuottavuutta -kokonaisuus perustuu entistä tarkempaan lehmien ruokintaan ja rehuvalintoihin tuotannon eri vaiheissa. Sairauksien ennaltaehkäisy varsinkin lehmien poikimisen aikaan luo tukevan pohjan koko tulevalle tuotantokaudelle. Tuotos kohoaa, rehun hyväksikäyttö tehostuu ja maidontuotannon ympäristövaikutukset pienentyvät. Tehokkaalla ja tarkalla ruokinnalla sekä metaani-, typpi- että fosforipäästöt pienentyvät tuotettua maitolitraa kohden. 

Mittarit kertovat missä mennään

Tuottavuuden seuranta vaatii mittareita, joiden avulla maidontuotantoa voidaan parantaa entisestään. Lantmännen Feedin asiantuntijat ovat kehittäneet Lypsyrobotti- sekä lypsyasematiloille digitaalisen tuotannonseurantaohjelma Tuotostutkan. Ohjelmalla voidaan seurata maitotuotosta, maidon pitoisuuksia, lehmien syöntiä ja tuotannon kannattavuutta. Uusi mittari Eurokorjattu maito €KM suhteuttaa yhden tunnusluvun taakse maidon pitoisuuksien taloudellisen arvon. Ureaindeksimittarilla voidaan puolestaan tarkastaa, onko valkuaisruokinta kohdallaan.

Vähemmän metaanipäästöjä

Metaanin muodostus maitolitraa kohden vähenee tuotoksen noustessa ja rehuhyötysuhteen parantuessa. Lehmän poikimaiän lasku 24 kuukauteen ja tuotoskausien lisääntyminen vähentävät nuorkarjan osuuden viidennekseen maitotilan typpi- ja metaani-päästöistä. Rehun rasvalisäys, väkirehun osuuden nosto ja säilörehun sulavuuden parantaminen pienentävät myös metaanipäästöjä.

Kysy asiakkuusvastaavaltamme neuvot tehokkaaseen lehmien ruokintaan ja tehdään sinunkin tuotannostasi entistä tehokkaampaa ja kestävämpää.