Tuotostutka-lypsyrobottiseuranta

Tuotostutka on lypsyrobotti- ja lypsyasematiloille suunniteltu maksuton palvelu, jossa asiantuntijat keräävät lypsyrobotin tuottaman tiedon ja koostavat niistä helppolukuisen raportin tilan väen käyttöön. Raportti auttaa tuottajaa säätämään lehmien ruokintaa nopeasti ja tarkasti. Mukana on jo yli 270 asiakasta eri puolilta Suomea - ja mukaan ilmoittautuu koko ajan lisää robottitiloja!

Taloudellista hyötyä Tuotostutkasta

Liittymällä Tuotostutkaan tila saa yhden silmäparin lisää tarkkailemaan tuotostasoa, maidon määrää ja pitoisuuksia, lypsyaktiivisuutta, ketoosiriskistä tai hapanpötsistä kärsiviä lehmiä, robotin väkirehun ja tuotetun maidon välistä rehuhyötysuhdetta sekä muita robotilta saatavia tietoja.

Tuloksia seuraamalla voidaan etsiä käytettävissä olevaan säilörehuun parhaiten sopivaa väkirehuruokintaa. Tuloksena on taloudellinen ruokinta, mikä tarkoittaa korkeampaa maitotuottoa rehukustannusten jälkeen.

Tuotostutka-raportissa seurataan

  1.  maitomääriä, pitoisuuksia ja EKM –> tilanne nyt ja edellisen raportin aikana
  2. lehmiä luokiteltuna lypsykauden eri vaiheisiin ja kaikkien eri ryhmien tuotostilanteita
  3. paljonko mikäkin lehmä on tarvinnut täysrehua maitokilon tuottamiseen. Tämä paljastaa, mitkä lehmät saavat tuotokseen nähden liikaa väkirehua ja mitkä liian vähän.
  4. tilan tärkeintä kannattavuuden mittaria: maitotuotto-rehukustannus -tunnuslukua
  5. tilojen välinen vertailu ja kuiva-aineen syönti

Raportti peilaa nykyhetkeä edeltävään raporttiin. Näin pystytään vertaamaan mitä muutoksia tuotoksissa on tapahtunut ja mihin asioihin tai eläimiin kannattaa kiinnittää huomiota.

Tiivistä yhteistyötä

Tilan lypsyrobotteihin otetaan etäyhteys tietojen keräämistä varten. Lantmännen Feedin asiantuntijat analysoivat robottien keräämän tiedon, ja koostavat tiedoista raportin, joka toimitetaan noin 1-4 viikon välein tilalle sähköpostitse.

Kaikki tieto käsitellään luottamuksellisesti. Tiedot raportoidaan vain kyseessä olevalle asiakastilalle, ei kolmansille osapuolille. Lantmännen Feed puolestaan hyödyntää kerättyä tietoa tuotekehitystä varten. Tuotostutka-lypsyrobottiseuranta on kaikille maidontuottajille maksuton palvelu. Tuotostutkasta voi halutessaan erota milloin tahansa.